You are currently viewing Ingen skole uden internet

Ingen skole uden internet

Kigger vi tilbage i 90’erne var det langt fra alle skoler der havde “det der internet.” Faktisk diskuterede flere institutioner om hvorvidt det overhovedet var nødvendigt. Heldigvis blev det kun ved tanken, og i dag findes der ikke mange folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner uden internet.

I dag er en skole uden internet og et velfungerende IT-system faktisk helt utænkeligt. Tænk blot på hvordan fjernundervisning eller hjemmearbejde under Corona-pandemien skulle have foregået hvis ikke der var internetforbindelse.  

Der stilles krav til elevernes IT-færdigheder

Det er dog ikke kun skolerne der skal leve op til en masse nye krav omkring IT-løsninger – men også eleverne.

Allerede inden folkeskolens afgangseksamen forventes det at eleverne har rimelige færdigheder indenfor IT. Derfor begynder man også allerede i de små klasser at arbejde på diverse platforme som tablets og bærbare pc’er. 

IT-virksomheder mærker højere krav

Når der både i det offentlige og i det private stilles højere og højere krav om digital færden, så kan man også mærke det rundt om i de forskellige IT-virksomheder. Hos virksomheden Roskilde IT har man f.eks. mærket til langt større travlhed under Corona-

pandemien end man tidligere har oplevet.

At pandemien nu forhåbentligt er ved at være på sit sidste mærker man ikke noget til. Søgningen på “IT løsning Roskilde” rangerer stadig højt på nettet, og kunderne består af alt lige fra forældre, private virksomheder, ældre borgere og offentlige institutioner.

Ikke alle elever har råd til dyrt udstyr

Selvom folkeskolerne i dag stiller udstyr til rådighed for de elever der ikke kan have det med hjemmefra, så vil der i takt med udviklingen stilles højere og højere krav til at eleverne har udstyr med hjemmefra.

Derfor køber flere og flere også såkaldt “refurbished” altså IT-udstyr der enten er blevet returneret, forældet eller direkte kasseret, for derefter at blive renoveret, opdateret og istandsat af virksomheder som Roskilde IT.

Herefter er udstyret næsten så godt som nyt og klar til at blive solgt til en lavere pris, hvilket kommer mange af de elever til gavn, som måske ikke har så mange midler til rådighed hjemmefra.